Vad är svensk massage?

Svensk massage är ett annat namn på klassisk massage. Anledningen till att massagen kallas svensk är att den förknippas med Per Henrik Ling, men det är möjligt att företeelsen egentligen kommer från Nederländerna.

I många länder, framför allt i den engelskspråkiga världen, förknippas Sverige med massage. Anledningen till detta är att klassisk massage i många länder kallas svensk massage, och anledningen till detta är i sin tur Per Henrik Ling.

Gymnastikens och massagens fader?Klassisk eller svensk massage

Per Henrik Ling är mest känd för att ha introducerat gymnastiken i Sverige, ursprungligen som en del av den militära utbildningen och träningen. Troligen var det i själva verket en nederländsk läkare, Johann Georg Mezger, som utvecklade tekniken genom att sammanställa rörelser som fanns i bl.a. klassisk kinesisk medicin och i skrifter författade av läkekonstens fader, Hippokrates. Termen som Mezger använde för denna praktik var massage, ett låneord från franskan.

Per Henrik Ling utvecklade inte bara gymnastik, utan även sjukgymnastik, i vilken han inkorporerade Mezgers massage. På något sätt fick han också äran för att ha uppfunnit detta.

Vad ingår i svensk massage?

Massage handlar om att genom muskeltöjningar behandla och förebygga besvär som beror på muskelspänningar. Till sitt förfogande har massören fem grundrörelser. Dessa är:

  1. Effleurage, svepande rörelser som stimulerar blodcirkulationen och används för att värma upp kroppen.
  2. Petrissage, knådande rörelser som når ned till musklerna långt ned i kroppen.
  3. Tapotement, som består av knackningar och lätta slag med händerna eller fingrarna för att stimulera nervsystemet.
  4. Rörelser som skapar friktion längs med eller tvärs över muskelfibrerna.
  5. Vibration och skakning.

Svensk massage utövas av massörer över hela världen, men det är inte alltid som den kallas just svensk massage. De flesta vetenskapliga studier som har gjort av massage och dess effekter avser just svensk, ”klassisk” massage. Denna form av massage har visat sig effektiv mot flera besvär, bl.a. ryggsmärtor och stressymptom.