Olika typer av massage

NackmassageMassage har mycket gamla anor, och dagens massage innehåller praktiker från olika delar av världen. Detta har inneburit att det också utvecklats olika typer av massage, inriktad på att lindra olika typer av besvär.

Det äldsta historiskt belagda användandet av något som liknar dagens massage härstammar från Kina under 100- eller 200-talet. En man vid namne Hua T’o botade kejsarens huvudvärk medelst knådning, friktion och slag med en liten träklubba. Även i Indien, antikens Grekland och i Romarriket förekom massage. Efter det romerska imperiets fall föll massagen i glömska i Europa, men som så mycket annat från antikens Rom och Grekland bevarades kunskapen av araberna, som utvecklade den ytterligare.

Idag finns det många olika typer av massage, varav en del former har mycket gamla anor. Vilken typ av massage man bör välja beror på vilken typ av besvär man har.

Massage som hjälper

  • Klassisk massage, som ofta kallas svensk massage (läs mer om svensk massage här) går ut på att bearbeta muskelfibrerna på längden och på tvären med en behandling som successivt går djupare och djupare. Klassisk massage har visat sig vara mycket effektiv för att behandla muskelspänningar, träningsvärk och muskelknutor, men den kan också användas mot många psykosomatiska besvär.
  • SCS står för strain and counterstrain, och är en metod där en spänd muskel försätts i ett lågaktivt läge – massören ”startar om” muskeln. Metoden används för att behandla tillstånd med stark smärta, som ryggskott, nackspärr och whiplash. Till skillnad från många andra massagemetoder tröttar inte SCS ut patienten, snarare känner man sig vederkvickt efter en behandling.
  • Lymfmassage sätter fart på det lymfastiska systemet, som dränerar vävnaderna på vätska som läckt ut från blodkärlen och leder denna vätska tillbaka till blodet. Med hjälp av bindvävs- och muskelmassage samt andningsrörelser ökas lymfflödet, för att föra bort överskottsvätska och slaggprodukter. Lymfmassage används för att minska svullnader och vätskeansamlingar, och kan även hjälpa mot domningar och trötthetssymptom.
  • Den som har dålig blodcirkulation i höfter, ben och fötter kan bli hjälpt av arteriell cirkulationsmassage, som ökar cirkulationen. Blodflödet styrs av det autonoma nervsystemet, som massören påverkar genom töjande grepp i huden. Dålig cirkulation kan bero på många saker, som åderförkalkning, rökning eller diabetes, och det är viktigt att komma till rätta med orsakerna också. Massagen kan dock ge lindring.
  • Bindvävsmassage är inriktad på myofascian, den bindväv som omsluter och kopplar samman musklerna. Stel bindväv kan ge upphov till många besvär, och genom massage som fokuserar på musklernas förbindelser kan man behandla och lindra besvären vid senfästesinflammation, brännskador, kramper och hållningsobalanser.
  • Longering är en annan massagemetod som fokuserar på bindväven, och målet är att ”förlänga” muskler för att göra dem mindre stela. Metoden passar bra när smärtor inte gör att andra metoder som fokuserar på musklerna och bindväven kan användas.

Det kan vara svårt som patient att veta vilken typ av massage som passar bäst för att komma till rätta med de problem som man har. Många massörer är dock utbildade inom mer än en typ av massage, vilket gör att de kan ge råd om vilken behandling som passar bäst, och även utföra denna behandling.