Kan barn få massage?

Även barn kan få massage. Men det gäller att vara extra försiktig. Även om de positiva effekterna är stora så kan massage göra barn mer stressade, om det görs på fel sätt.

Barn får fotmassageDet är många som är stressade idag. Det gäller framför allt vuxna, men föräldrars stress smittar ofta av sig på barnen. På samma sätt som massage kan hjälpa vuxna att bli av med stress och spänningar kan det ha många positiva effekter för barn. Detta är man medveten om på många förskolor, och utbildningar i massage för förskolepedagoger har blivit vanliga. Allra bäst är dock om man kan få barnen att massera varandra.

Sara Wikander arbetar som massör, och har också skrivit böcker och hållit utbildningar om barnmassage. Hon upptäckte barnmassagens positiva exempel av en slump.

När Sara Wikander var i 20-årsåldern i mitten på 90-talet jobbade hon som barnskötare på en förskola. En dag blev hon plötsligt helt ensam med en stor grupp barn en hel dag. Barnen levde rövare och Sara fick en ingivelse och sa till barnen att sätta sig på golvet och köra leksaksbilar på varandras ryggar medan hon rusade runt och städade efter dem. Det blev genast helt tyst och lugnt i rummet och vid lunchen lite senare rådde total harmoni.

Kurs i Hofors

Sjuka barn ska inte få massage, framför allt inte om de har feber, influensa eller infektionssjukdomar. Däremot kan massage hjälpa mot många andra besvär, bl.a. mot kolik. På vissa orter finns kurser i spädbarnsmassage för nyblivna föräldrar. Föräldrarna i Hofors, som intervjuas av Gefle Dagblad, säger att massagen är ett bra sätt att lugna ned oroliga barn. Detsamma gäller äldre barn. Bäst är dock att massera barnen när de har gjort av med energi, t.ex. när de har sprungit av sig.