Hälsa är att höra

Det finns väldigt många som lever med en hörselnedsättning i Sverige, man räknar med cirka 1,5 miljoner. Hur vet du om du är drabbad och vad finns det för hjälp att få om du har problem med din hörsel?

 

Hela 4 av tio personer över 65 år har skador på sin hörsel och en hel del barn som kommer från krigsdrabbade länder lever med hörselnedsättningar i varierande grad. Som tur är finns det moderna och välfungerande hörselhjälpmedel som gör att många ändå kan leva vanliga liv, som till exempel Cochleaimplantat.

 

Miljoner till forskning om hörsel

 

I en artikel i SVT går det att läsa om hur Vetenskapsrådet nu delar ut 19,2 miljoner kronor i forskningsanslag till hörselforskare vid Linköpings universitet. Pengarna är viktiga för det möjliggör att man på forskningsinstitutionen kan göra verkliga framsteg inom just hörselproblematik.

 

Hörselnedsättning kan bero på flera orsaker

 

Hörselnedsättningar kan komma sig av olika orsaker. Det kan bero på allt från arvsanlag till miljö, ålder och sjukdom. Sedan kan nedsättningen sitta på olika delar av örat och vara varierande i omfattning från person till person – vilket i sin tur har betydelse för vad för sorts hörselimplantat eller hjälpmedel en kan få hjälp av. På Hörsellinjen går det att läsa om lätt, måttlig och grav hörselnedsättning, om vad det beror på och var i örat den kan sitta. Det går även att få information om olika typer av hörselnedsättningar och bullerskador. Men när vet man att man bör söka hjälp för sin hörsel?

 

Vanliga tecken på att du hör dåligt

Vanliga tecken på hörselnedsättning är att du märker att du har svårare att höra vad andra människor säger, att du plötsligt tycker att andra pratar otydligt och svagt, att andra tycker att du har hög volym i dina hörlurar och på tv:n, att du märker att du har svårare att höra med ena örat när du pratar i telefon och det känns som om du har lock för örat. Det är alltid bra att få öronen undersökta av läkare innan en audionommottagning tar emot dig, det gör att du kan utesluta vaxpropp och behandlingskrävande sjukdomar som drabbat din trumhinna, mellanöra eller din hörselgång. Mer info här.